Visie

Op De Vijf Hoeven is dagelijks een juiste balans tussen bewegen en leren. We vragen veel van kinderen, maar zorgen voor voldoende afwisseling tussen geconcentreerd werken, fysieke inspanning en ontspanning. Op De Vijf Hoeven vindt leren steeds meer plaats op een actieve, betekenisvolle manier. Onze leeromgeving is modern, rijk en prikkelend. Het is onze ambitie om met gevarieerde werkvormen en materialen creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren. Door het werken met IPC (International Primary Curriculum) verbinden we vakgebieden met elkaar en geven we betekenis aan ons onderwijs. We hebben veel aandacht voor goede instructies op niveau tijdens de basisvakken maar leren kinderen tijdens het thematisch werken ook om deze basisvaardigheden betekenisvol toe te passen. Op De Vijf Hoeven zijn we 'gezond in beweging'!
​Bij 'schooldocumenten' kunt u in ons schoolplan of in de schoolgids meer lezen over onze visie.