Vertrouwen

  • De Vijf Hoeven is een “Kanjerschool”. De theorie uit de Kanjertraining is leidend voor de wijze waarop we aandacht hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een stelregel uit de Kanjertraining is: “we vertrouwen elkaar”
  • We creëren een groeps- en schoolklimaat waarbinnen kinderen elkaar kunnen vertrouwen. We doen allerlei oefeningen en activiteiten en praten met elkaar om dit gevoel te ontwikkelen en te vergroten.
  • We hebben op De Vijf Hoeven een actueel en duidelijk pestprotocol. Pestgedrag wordt nooit getolereerd.  Leerkrachten zorgen voor een vertrouwensband met de kinderen uit hun groep. Dit doen zij door hen pedagogisch tactvol te benaderen en hen zelf vol vertrouwen tegemoet te treden.
  • Als school hechten we veel waarde aan een educatief partnerschap met onze ouders. We hebben vertrouwen in de betrokkenheid van ouders en rekenen erop dat zij vertrouwen hebben in onze school.
  • Als team hebben we vertrouwen in elkaar. Dit maakt dat we goed kunnen samenwerken en ons kwetsbaar op durven stellen. Vanuit deze kwetsbaarheid blijven we ons ontwikkelen.