Verbinding

Op basisschool De Vijf Hoeven gaan we vanuit vertrouwen de verbinding met elkaar aan. Onderwijsprofessionals voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van alle kinderen. Samen streven we naar het hoogst haalbare voor ieder kind. Wederzijdse open en eerlijke communicatie is een voorwaarde om deze échte verbinding aan te kunnen gaan. Behalve met onze leerlingen, hun ouders en elkaar maken we ook verbinding met onze partners in de wijk.  
  • We creëren een groeps- en schoolklimaat waarbinnen kinderen elkaar kunnen vertrouwen en écht verbinding maken met elkaar. We doen o.a. vanuit de Kanjertraining allerlei oefeningen en activiteiten en praten met elkaar om dit gevoel te ontwikkelen en te vergroten.
  • Door thematisch te werken volgens het International Primary Curriculum (IPC) doen kinderen niet alleen een brede kennis op maar werken ze doelgericht aan diverse vaardigheden passend bij het niveau van iedere leerling. Hoe je iets goed kunt leren en ontwikkelen heeft hierbij de nadruk.
  • De leerstof staat op de Vijf Hoeven zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Tijdens het thematisch werken passen de kinderen technische vaardigheden toe die ze tijdens de verschillende vakgebieden geleerd hebben. 
  • Als school hechten we veel waarde aan een positieve verbinding met onze ouders. We hebben vertrouwen in de betrokkenheid van ouders en rekenen erop dat zij vertrouwen hebben in onze school.
  • Als team hebben we vertrouwen in elkaar. Dit maakt dat we goed kunnen samenwerken en ons kwetsbaar op durven stellen. Vanuit deze kwetsbaarheid blijven we ons samen ontwikkelen.