Verantwoordelijkheid

Op basisschool De Vijf Hoeven leggen we de lat hoog en nemen we onze taak serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat uitdaging leidt tot ontwikkeling. In alle lagen van de organisatie nemen we de verantwoordelijkheid om samen in beweging te zijn en te blijven. We spreken elkaar daar ook op aan. Kinderen, ouders en onderwijsprofessionals zijn en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en voor elkaar. We streven ernaar kinderen zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te geven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een autonoom en zelfstandig persoon.  
  • We zorgen dat de betrokkenheid van kinderen op het onderwijs en hun ontwikkeling groot is. We maken ze deelgenoot van het proces door steeds met hen in gesprek te gaan.
  • Onze leerkrachten nemen hun verantwoordelijkheid voor het onderwijsproces van de kinderen. Zij onderzoeken actief wat de onderwijsbehoeften zijn van ieder kind en werken doelgericht.
  • Onze leerkrachten werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Er wordt samengewerkt en samen gedeeld. We benutten elkaars kwaliteiten en participeren in leerteams.
  • Als school vinden wij het belangrijk om ook ouders bij het leerproces te betrekken, samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Door het voeren van omgekeerde 10-minuutgesprekken, driehoeksgesprekken en het organiseren van ouderlessen proberen we samen met ouders het beste uit ieder kind te halen.