Schoolplan 2019-2023

Onder onderstaande link vindt u ons schoolplan voor de periode 2019-2023. In dit plan beschrijft de school de missie en visie, de schooleigen karakteristieken, de onderwijsinhoudelijke koers en strategische ambities voor de komende vier jaren. Het is een logisch vervolg op het schoolplan van 2015-2019.

Schoolplan 2019-2023