Protocol grensoverschrijdend gedrag

Onder de volgende link vindt u ons protocol grensoverschrijdend gedrag (ook weleens het pestprotocol genoemd). Hierin staat beschreven op welke wijze wij op school zorgen voor een prettige en veilige sfeer, wat wij verstaan onder grensoverschrijdend gedrag en hoe wij handelen wanneer een kind grensoverschrijdend gedrag laat zien. 

​Protocol grensoverschrijdend gedrag