Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die meedenken en soms meebeslissen over allerlei zaken die op onze school spelen. De MR geeft bijvoorbeeld advies aan de directeur als het gaat om wijzigingen in het lesrooster. Bij een aantal andere onderwerpen mag de MR meebeslissen, heeft dus stemrecht. We noemen bijvoorbeeld: een wijziging in het schoolplan of een wijziging in schoolregels.
Mocht u vragen hebben over schoolse zaken dan kunt u altijd contact opnemen met de MR. Dit kan door een van de leden aan te spreken of een mail te sturen naar: bsdevijfhoevenMR@xpectprimair.nl óf naar een van de huidige leden van de MR :


Marjolein Kraayvanger, ouder, marjolein.kraayvanger@ouder.xpectprimair.nl, voorzitter

Ruben Franken, ouder,  ruben.franken@ouder.xpectprimair.nl
Werner Ooijen,  ouder werner.ooijen@ouder.xpectprimair.nl
Frits van Gerven, leerkracht groep 7, frits.vangerven@xpectprimair.nl, secretaris

Pleun Groenhout, leerkracht groep 1/2a,  pleun.groenhout@xpectprimair.nl

Pleun de Jong, leerkracht groep 4, pleun.dejong@xpectprimair.nl ‚Äč