https://devijfhoeven.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | De Vijf Hoeven

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die meedenken en soms meebeslis-

sen over allerlei zaken die op onze school spelen. De MR geeft bijvoorbeeld advies aan de

directeur als het gaat om de begroting of wijzigingen in het lesrooster. Bij een aantal andere onderwerpen mag de MR meebeslissen, heeft dus stemrecht. We noemen bijvoorbeeld: een wijziging in het schoolplan of een wijziging in schoolregels.
Mocht u vragen hebben over schoolse zaken, kunt u altijd contact opnemen met de MR. Dit kan door een van de leden aan te spreken of een mail te sturen naar: bsdevijfhoevenMR@xpectprimair.nl óf naar een van de huidige leden van de MR :

 

Werner Ooijen, ouder van Tyara (groep 1/2a) en Milo (groep 1/2b) werner.ooijen@ouder.xpectprimair.nl
Marjolein Kraayvanger, ouder van Elin (groep 1/2b) marjolein.kraayvanger@ouder.xpectprimair.nl

Ruben Franken, ouder van Emie (V.O.), Lynn (groep 7) en Koen (groep 4) ruben.franken@ouder.xpectprimair.nl

Carla Ketelaars, didactisch ondersteuner carla.ketelaars@xpectprimair.nl

Monique Teuwen, leerkracht groep 5 monique.teuwen@xpectprimair.nl 

Frits van Gerven, leerkracht groep 7 frits.vangerven@xpectprimair.nl

‚Äč