Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die meedenken en soms meebeslis-

sen over allerlei zaken die op onze school spelen. De MR geeft bijvoorbeeld advies aan de

directeur als het gaat om de begroting of wijzigingen in het lesrooster. Bij een aantal andere onderwerpen mag de MR meebeslissen, heeft dus stemrecht. We noemen bijvoorbeeld: een

wijziging in het schoolplan of een wijziging in schoolregels.
Mocht u vragen hebben over schoolse zaken, kunt u altijd contact opnemen met de MR. Dit kan door een van de leden aan te spreken of een mail te sturen naar: bsdeijfhoevenMR@xpectprimair.nl óf naar een van de huidige leden van de MR :

 

Judith van Beurden, ouder van Aaron (groep 5) en Sven (groep 4) judith.vanbeurden@ouder.xpectprimair.nl

Erik Cleven, ouder van Marit en Sofie (groep 8) erik.cleven@ouder.xpectprimair.nl

Werner Ooijen, ouder van Tyara (groep 1/2a) en Milo (groep 1/2b) 

Carla Ketelaars, didactisch ondersteuner carla.ketelaars@xpectprimair.nl

Thomas Musters, leerkracht groep 6 thomas.musters@xpectprimair.nl

Ireen  van  der  Velden, leerkracht  groep  8 ireen.vandervelden@xpectprimair.nl

‚Äč