Informatie van het bevoegd gezag van Xpect Primair

Via onderstaande link vindt u een document van het bestuur van de Stichting Xpect Primair met o.a. informatie over klachtenregelingen en procedures bij schorsing en verwijdering.

Informatie van het bevoegd gezag