https://devijfhoeven.nl/wp-content/themes/gymappstest Verkeerssituatie rondom school | De Vijf Hoeven

Verkeerssituatie rondom school

De verkeerssituatie rondom de school gaat vanaf de meivakantie veranderen. Vanaf maandag 9 mei gaan de poorten voor de school op slot. De Hendrik van Tulderstraat wordt dan weer een doodlopende straat, zowel vanaf de kant van de Ringbaan West als vanaf de kant van de Jacob Romansstraat. Ook na schooltijd en in het weekend blijven de poorten bij de bovenbouwspeelplaats gesloten.

In de nieuwe situatie kunnen automobilisten de straat dus beter niet inrijden. Dit zou immers tot chaotische situaties leiden in de toch al smalle straat. We verzoeken u daarom met klem om uw kind niet met de auto maar met de fiets of te voet naar school te brengen. Het belangrijkste argument voor deze verandering is uiteraard de veiligheid van de kinderen. Door de vele auto’s rondom de school, die soms ook hard rijden, ontstaan er nu vaak onveilige situaties en die willen we graag voorkomen.

Dit besluit is genomen in overleg met de medezeggenschapsraad, de afdeling handhaving van de gemeente Tilburg en de wijkregisseur. Voor alle duidelijkheid wijzen we u er nog op dat de “Kiss & Ride-strook”, die tijdens de Coronaperiode werd ingevoerd om de doorstroming te bevorderen, na 9 mei dus niet meer gebruikt kan worden. We begrijpen dat er ook ouders zijn die niet zo blij zijn met deze maatregel maar we hopen toch op uw begrip in het belang van de veiligheid van onze kinderen.