https://devijfhoeven.nl/wp-content/themes/gymappstest Verkeerssituatie rondom de school | De Vijf Hoeven

Verkeerssituatie rondom de school

Zoals u misschien al gezien hebt, is de gemeente Tilburg begonnen met werkzaamheden in de buurt van de school. Enkele straten en het schoolplein van onze school worden flink opgeknapt. Samen met de kinderen is er een ontwerp gemaakt voor het speelplein. Het wordt veel groener en er komen natuurlijke speelplekken waar kinderen kunnen klimmen, glijden en schommelen. Er komt een nieuw kunstgrasveldje om te voetballen en een plek om te basketballen. Na schooltijd kan de hele buurt gebruikmaken van de speeltuin. Het wordt echt prachtig maar voor het zover is, hebben we eerst nog even flink overlast van de werkzaamheden. Onze school is daarom tijdelijk wat moeilijker bereikbaar en we zullen moeten improviseren bij het buitenspelen omdat we tijdelijk niet op de speelplaats kunnen. Voor u als ouders betekent dit dat de school met de auto eigenlijk niet bereikbaar is en met de fiets heel moeilijk.

Hier komt nog bij dat de kruising van de Ringbaan West met de Wandelboslaan en de Kwaadeindstraat is afgesloten. De gemeente is daar bezig met het vervangen van riolering en het opnieuw aanbrengen van asfalt en bestrating. Ook hierdoor is onze school momenteel lastig bereikbaar. Fietsers en auto’s worden omgeleid. Te voet is het wel mogelijk om de kruising over te steken. Er komt een tijdelijke oversteek met verkeerslichten. De bushalte aan de Wandelboslaan (lijn 1) komt tijdelijk te vervallen. Voor meer informatie hierover zie www.ariva.nl . Deze werkzaamheden gaan helaas tot medio december duren. We vragen uw begrip en geduld. Kom zoveel mogelijk te voet naar school en laten we er samen voor zorgen dat het voor onze kinderen veilig blijft.

Het goede nieuws is dat er vanzelf weer een einde komt aan deze ongemakkelijke situatie en dat we straks wel een hele mooie speeltuin krijgen.