Op vrijdag 10 februari hebben alle leerlingen een sponsorformulier mee naar huis gekregen. 
Hierop staat een QR-code met een ‘open-tikkie’ waarbij het gekozen bedrag direct kan 
worden gestort op de rekening van de school. Op deze manier lopen de leerlingen niet met 
contant geld op straat en kan iedereen doneren wat hij of zij wil. 
De leerlingen noteren op het sponsorformulier van wie en hoeveel geld zij hebben 
opgehaald.

De sponsorloop wordt in twee delen gehouden:
- Van 14.15u tot 14.25u gaat groep 1 tot en met groep 4 rennen. 
o De groepen 1-2 rennen op het kleuterplein.
o De groepen 3 en 4 rennen rond de grote, vernieuwde speelplaats.

- Van 14.30u tot 14.40u rennen de groepen 5 tot en met 8. 
o Zij rennen ook rondom de grote, vernieuwde, speelplaats. 

Let op: op het papier met de QR-code staan per ongeluk verkeerde tijden!

Natuurlijk bent u van harte welkom om uw kind op het schoolplein aan te komen 
aanmoedigen! Na de sponsorloop gaan alle kinderen naar hun eigen klas, daar krijgen de 
kinderen vanaf groep 2 hun rapport mee en sluiten ze de dag af.