Aan de Koningsspelen doen ieder jaar meer dan een miljoen kinderen mee van ruim 6400 basisscholen.
Ook onze school doet altijd mee aan dit sportieve evenement.
Het is voor het eerst dat de Koningsspelen op twee dagen plaatsvinden, zowel op donderdag 20 als op vrijdag 21 april. Dit is eenmalig, omdat het Suikerfeest op vrijdag 21 april valt en zo alle scholen en alle kinderen de gelegenheid krijgen om mee te doen met het sportieve Oranjefeest. Uiteraard willen ook wij onze leerlingen de mogelijkheid bieden om zowel het Suikerfeest te vieren als aan de sportdag mee te doen.
Donderdag 20 april is voor onze school echter geen goed alternatief om we op donderdag niet over onze sportleerkrachten kunnen beschikken.
In overleg met meneer Joris en meneer Paul is daarom besloten om de sportdag te verzetten naar woensdag 17 mei. Dit is de woensdag voor Hemelvaart. Over de sportdag ontvangt u later nog meer informatie. Op vrijdag 21 april doen we wel mee aan het Koningsontbijt. Ouders die met hun kinderen het Suikerfeest willen vieren moeten hiervoor toestemming vragen aan meneer Joost. U kunt hiervoor een verlofformulier ophalen bij de administratie of bij de conciërge.