Kansrijk

Kinderen op De Vijf Hoeven hebben vanuit hun thuissituatie niet allemaal dezelfde kansen en mogelijkheden. Toch benadrukken wij dat ons onderwijs voor alle kinderen kansrijk is!

  • Iedereen hoort erbij!
  • De school biedt een veilige en rustige omgeving.
  • We hebben passend hoge verwachtingen van onze kinderen.
  • We verzorgen onderwijsaanbod op niveau. Er is sprake van maatwerk. We werken opbrengstgericht met onze kinderen.
  • Binnen de school is sprake van pedagogisch optimisme; we benaderen kinderen met tact.
  • We hebben oog voor de talenten van kinderen en bieden ruimte voor hun talentontwikkeling. Ontwikkeling = In beweging!
  • Behalve op kennis en vaardigheden is ons onderwijs steeds meer gericht op de ontwikkeling van competenties van kinderen. 
  • Door thematisch te werken volgens het International Primary Curriculum (IPC) doen kinderen niet alleen een brede kennis op maar werken ze doelgericht aan diverse vaardigheden passend bij het niveau van iedere leerling. Hoe je iets goed kunt leren en ontwikkelen heeft hierbij de nadruk.