Gezond

Als sportieve basisschool willen wij gezond zijn in de breedste zin van het woord. 

  • We gaan voor een gezonde en fijne relatie met onze ouders en kinderen. Immers: zonder relatie, geen prestatie!
  • We gaan voor gezonde opbrengsten en prestaties die passen bij wat er van De Vijf Hoeven- kinderen verwacht mag worden. We scoren tenminste boven de minimumgrens van de onderwijsinspectie.
  • We gaan voor een gezond en fijn werkklimaat en zo voor tevredenheid bij onze kinderen en teamleden. Duurzaamheid is hierbij een thema in onze nabije toekomst.
  • We zijn een fysiek gezonde school met een onderscheidend sportbeleid. Kinderen van De Vijf Hoeven bewegen iedere dag voldoende. Kinderen waarbij de BMI aan de hoge kant is, krijgen een extra beweegmoment. Er wordt veelvuldig voor- , tussen- en naschoolse sport aangeboden.
  • We zijn gezond in relatie tot voeding en lekkernijen. We bieden met regelmaat schoolgroenten en schoolfruit aan en maken kinderen bewust van gezonde voeding. We hebben een duidelijk omschreven traktatiebeleid. Op een paar uitzonderingen na, wordt op De Vijf Hoeven gezond getrakteerd.