Schooldocumenten
Schoolplan 2019-2023

Onder onderstaande link vindt u ons schoolplan voor de periode 2019-2023. In dit plan beschrijft de school de missie en visie,...
Meer informatie

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die meedenken en soms meebeslis- sen over allerlei zaken die op...
Meer informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Onder de volgende link vindt u ons protocol grensoverschrijdend gedrag (ook weleens het pestprotocol genoemd). Hierin staat beschreven op welke...
Meer informatie

Beleid sociale veiligheid

In onderstaande link vindt u ons sociale veiligheidsplan. Hierin kunt u lezen op welke wijze wij bijdragen aan een veilige...
Meer informatie

Informatie van het bevoegd gezag van Xpect Primair

Via onderstaande link vindt u een document van het bestuur van de Stichting Xpect Primair met o.a. informatie over klachtenregelingen...
Meer informatie

Privacy – Hoe gaan we om met persoonsgegevens

Via onderstaande link vindt u een document van de Stichting Xpect Primair met informatie over het privacybeleid van de stichting....
Meer informatie