Schooldocumenten
Privacy – Hoe gaan we om met persoonsgegevens

Basisschool De Vijf Hoeven neemt privacy serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij...
Meer informatie

Privacy – Hoe gaan we om met persoonsgegevens

Basisschool De Vijf Hoeven neemt privacy serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij...
Meer informatie

Schoolplan 2019-2023

Onder onderstaande link vindt u ons schoolplan voor de periode 2019-2023. In dit plan beschrijft de school de missie en visie,...
Meer informatie

Schoolplan 2019-2023

Onder onderstaande link vindt u ons schoolplan voor de periode 2019-2023. In dit plan beschrijft de school de missie en visie,...
Meer informatie

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die meedenken en soms meebeslis- sen over allerlei zaken die op...
Meer informatie

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die meedenken en soms meebeslis- sen over allerlei zaken die op...
Meer informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Onder de volgende link vindt u ons protocol grensoverschrijdend gedrag (ook weleens het pestprotocol genoemd). Hierin staat beschreven op welke...
Meer informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Onder de volgende link vindt u ons protocol grensoverschrijdend gedrag (ook weleens het pestprotocol genoemd). Hierin staat beschreven op welke...
Meer informatie

Beleid sociale veiligheid

In onderstaande link vindt u ons sociale veiligheidsplan. Hierin kunt u lezen op welke wijze wij bijdragen aan een veilige...
Meer informatie

Beleid sociale veiligheid

In onderstaande link vindt u ons sociale veiligheidsplan. Hierin kunt u lezen op welke wijze wij bijdragen aan een veilige...
Meer informatie

Informatie van het bevoegd gezag van Xpect Primair

Via onderstaande link vindt u een document van het bestuur van de Stichting Xpect Primair met o.a. informatie over klachtenregelingen...
Meer informatie

Informatie van het bevoegd gezag van Xpect Primair

Via onderstaande link vindt u een document van het bestuur van de Stichting Xpect Primair met o.a. informatie over klachtenregelingen...
Meer informatie