Schooldocumenten
Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die meedenken en soms meebeslis- sen over allerlei zaken die op...
Meer informatie

Jaarkalender & schoolgids

Onder de volgende link vindt u onze jaarkalender en tevens schoolgids. Hierin vindt u alle vakanties, feestdagen, studie(mid)dagen en overige...
Meer informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Onder de volgende link vindt u ons protocol grensoverschrijdend gedrag (ook weleens het pestprotocol genoemd). Hierin staat beschreven op welke...
Meer informatie

Beleid sociale veiligheid

In onderstaande link vindt u ons sociale veiligheidsplan. Hierin kunt u lezen op welke wijze wij bijdragen aan een veilige...
Meer informatie

Schoolplan 2015-2019

In onderstaande link vindt u onze reisgids voor de periode 2015-2019. Daarin staat uitgebreid beschreven waar wij voor staan en...
Meer informatie