Betrokkenheid

Zonder betrokkenheid kan een schoolomgeving onmogelijk kansrijk zijn voor kinderen.

  • We zorgen dat de betrokkenheid van kinderen op het onderwijs en hun ontwikkeling groot is. We maken ze deelgenoot van het proces door steeds met hen in gesprek te gaan.
  • We zorgen voor betrokkenheid van kinderen tijdens het onderwijsaanbod door het onderwijs aantrekkelijk en aansprekend te maken en de leeromgeving uitdagend in te richten.
  • We garanderen betrokkenheid van de leerkrachten bij het onderwijsproces van de kinderen. Zij onderzoeken actief wat de onderwijsbehoeften zijn van ieder kind en werken doelgericht.
  • Onze leerkrachten zijn zeer betrokken op elkaar. Er wordt samengewerkt en samen gedeeld. We benutten elkaars kwaliteiten en participeren in leerteams.
  • Als school vinden wij het belangrijk om ook ouders bij het leerproces te betrekken. Door het voeren van omgekeerde 10-minuutgesprekken, driehoeksgesprekken en het organiseren van ouderlessen proberen we samen met ouders het beste uit ieder kind te halen.