Sportief en Gezond

Sportiviteit en een gezonde leefstijl streven wij na, omdat dit de basis is tot talentontwikkeling en het toekomen aan persoonlijke prestaties. Met elke dag gym op het rooster en de gezonde pauzehap creëren wij voor onze kinderen een prima basis om samen mooi onderwijs te maken en iets van elkaar op te steken.

Sportieve school

Sport-combinatiefunctionarissen Tineke Meens en Maud van Eck zijn vanuit de gemeente Tilburg verantwoordelijk voor ons bewegingsonderwijs.

Gezond in Beweging

Bewegen is gezond en vanuit die filosofie geloven wij niet alleen in een fysieke en ook mentale uitlaatklep ter bevordering van de schoolprestaties, maar ook in een gezonde leefstijl die aansluit op het leerproces.

Iedere dag bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond en dat kan ook met gym buiten de sportzaal. De Vijf Hoeven is in Nederland mede-koploper als het gaat om bewegingsonderwijs (pdf) in combinatie met de ideale leeromgeving.

In onderstaande video van het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen presenteren wij met trots ons bewegingsonderwijs dat landelijk als voorbeeld dient en bijdraagt aan de leerontwikkeling van kinderen.

Schoolplein14

In juni 2016 openden wij Schoolplein14; een uitnodigend schoolplein dat samen spelen stimuleert en het leren respecteren spelenderwijs wordt bijgebracht. Met het schoolplein kunnen wij met gepaste trots zeggen dat kinderen volop in beweging zijn op hun eigen tempo en leerproces.

Gezonde leefstijl

Op school bieden wij uw kind een gezonde leefomgeving. Met schoolfruit en de gezonde pauzehap als schoolbeleid bieden wij uw kind een omgeving waarin leren en bewegen onlosmakelijk is verbonden met een gezonde leefstijl.

Traktaties

Snoep, chips en andere ongezonde traktaties mijden wij. Daarvoor in de plaats doen wij een beroep op de creatieve geest en van kinderen en ouders om met een gezonde traktatie verjaardagen te vieren. Wij staan voor gezond en verantwoord onderwijs.